Det är väl ingen som blir överraskad om jag berättar att det finns en hel del dolda kostnader när man köper ett nytt affärssystem. Jag tänkte ge en liten lathund över vilka poster man ska hålla utkik efter och ta med i beräkningen när man går in i en upphandling. Kalkylen innehåller allt från rena licenskostnader, driftkostnader till konsulttimmar.

En grundläggande faktor till kostnaderna är vilken typ av system du ska köpa. Köper du ett standardsystem så ligger kostnad för licens och projekt ofta i någotsånär paritet med varandra. Är det så att du väljer ett skräddarsytt system så får du räkna med ett projekt som är minst åtta (8) gånger kostnaden för licensen, databaslicenskostnaden exkluderat!

För att få fram en sann siffra för din ROI är det väl värt att lägga lite tid och se över vad alla kostnaderna faktiskt ligger på. Det som vi exkluderat i vår kalkyl är kostnaderna för nätverksinfrastrukturen (nät, routers, VPN, brandväggar och så vidare) eftersom de inte enbart kan härledas som kostnad för ditt ERP/POS-system.

Vill du använda kalkylen för att beräkna kostnaden för en SAAS så använd antal månader under kolumnen Antal och se kostnaderna över 60 månader.

Fyll i din e-postadress så skickar vi kalkylen till dig via mail.