5 fallgropar att undvika när du ska byta Retailsystem

 

I denna blogg kan du läsa en sammanställning av de 5 vanligaste fallgroparna vi på Heads har stött på. Nu ger vi svaren på hur du ska undvika dom helt och hållet.

Fallgrop #1 – Missa att fråga vad berörda medarbetare tycker

Ett retail-system berör många i en organisation och ett byte får konsekvenser för flera inblandade. Många fokuserar på själva planen men missar att fråga vad de som berörs tycker.

Hur undviker man den?

Det är viktigt att ha en tydlig kommunikation. En gyllene regel när det kommer till förändringar är att fråga alla som det berör i organisationen. Att ha blivit tillfrågat initialt ökar chansen att projektet tas emot på ett positivt sätt i alla delar av organisationen. Representanter för olika områden har också olika erfarenheter som tillsammans skapar en värdefull helhet över projektet.

Fallgrop #2 – Missa att få med alla intressenter

Ett vanligt misstag många gör är att ta för givet att en förändring är lika bra som man själv tycker även om de inte har fått samma information. Att hålla informationen för sig själv kan resultera i att ingen till slut vet vad du håller på med, eller ännu viktigare – varför du gör det.

Hur undviker man den?

Här gäller det att få alla med på båten och då är det kommunikation som är nyckeln. Kommunicera vad som ska göras och hur det ska göras. Skissa upp vilka som berörs och gör en plan för hur man bäst når olika grupper. Finns det franchisetagare? Då är det extra viktigt att ha en klar kommunikation kring kostnadsfördelning.

Även om det är viktigt att hålla en positiv ton i informationen är det också bra att tydligt kommunicera eventuella utmaningar för att skapa trygghet och delaktighet. Det är nästan alltid bättre med för mycket information än för lite.

Fallgrop #3 – Felaktig kostnadsuppskattning

Det är väldigt svårt att exakt räkna ut hur mycket ett komplex projekt kommer kosta. Kostnaden blir i många fall högre än beräknat.

Hur undviker man den?

Att göra en ordentlig förundersökning är viktigt och då krävs det att man ställer en hel del frågor till den tilltänkte leverantören.

Behövs det tilläggsmoduler senare? Be leverantören specificera områden och fråga om det är inkluderat eller vad dte kostar att lägga till.

Vad är leverantörens prismodell? Säljer de ett system till fast pris eller kommer det bli mycket konsulttid på löpande räkning? Om du till exempel köper en bil skulle en viktig fråga antagligen vara: hur mycket bensin drar den och på samma sätt är det viktigt att veta vilka kostnader du behöver lägga för att hålla systemet flytande i framtiden,

Vilka ändringar kan jag göra själv och vilka ändringar kommer leverantören ta betalt för? Vilka anpassningar kräver konsulthjälp. Speca förändringar i systemet som ni kommer behöva göra regelbundet och ta reda på om det är möjligt att ni med den kompetens ni har kan utföra dem själva.

Satsa på ett system som är så pass användarvänligt att ni kan göra de vanligaste förändringar och ta fram rapporter själva.

Fallgrop #4 – Tidsplanen håller inte

I de flesta brancher går försäljning i vågor och det är en bra idé att ta hänsyn till det när systemet ska bytas. Men även om man planerar i god tid finns alltid en risk att tidsplanen spricker vilket i värsta fall kan bli en kostsam historia.

Hur undviker man den?

När har ni som mest att göra på ert företag? Det är viktigt att börja i god tid men också lägga planeringen för att kunna göra en provtryckning under mer hektiska dagar. Men även den mest omsorgsfulla tidsplanering kan spricka om man inte ser till hela bilden. Ofta på grund av att personer som projektet är beroende inte har tillräckligt med tid eller inte tillräckligt engagerade. Prata med berörda i god tid innan för att de ska ska kunna planera sin tid för projektet efter sina egna förutsättningar. Försök hitta en period som är optimal för så många som möjligt i projektgruppen. Se till att förankra projektet ordentligt med respektive person för att öka engagemanget.

Fallgrop #5 – Byta till ett system som inte stödjer framtida köpbeteenden

När man väljer ett system är det lätt att fastna i ett internt perspektiv och fokusera på hur systemet ska stödja olika interna processer i företaget. Det kan leda till att man missar att tänka på vilket system som egentligen är bäst för kunden (vilket i förlängningen givetvis också blir bäst för företaget).

Hur undviker man det?

Tänk på era kunders köpbeteende och vilken typ av målgrupp ni vänder er till. Hur kommer de vilja handla av er i framtiden? Ofta använder kunderna flera kanaler under en köpprocess. Då är det viktigt at informationen stämmer i alla kanaler hela tiden. Det kommer också dyka upp nya beteenden. Om retailsystemet skall vara en plattform för din affärsutveckling behöver det vara flexibelt. Du måste kunna ligga steget före dina kunder.

2018-04-03T10:17:02+00:00 mars 14th, 2017|Kunskap, Retail|