Därför ska du INTE byta ERP!

Det finns mycket som kan gå snett när man skall byta ERP inom handeln. Det är som att genomgå en hjärntransplantation samtidigt som man springer maraton. Som sagt, mycket kan gå snett.

Men tänk om du måste byta?

Man kan dela upp riskerna i ett antal områden. De tekniska riskerna, de ekonomiska riskerna, de personella riskerna och processrelaterade risker.

Tekniska risker
De tekniska riskerna är baserade på anpassningar och speciallösningar som skall fungera och system som skall integreras med varandra. Om man tittar på alla fina powerpoints som alla fina konsulter ritar skall man vara medveten om att varje pil på en sådan bild är en stor kostnad och en stor teknisk risk. Många pilar = kört från början.

Ekonomisk risk
Eftersom specialprojekt är svåra att speca från början tar leverantören i så mycket dom orkar i fastprisprojekt eller så ser man till att ha öppningar i avtalet så att man kan debitera extra för förändringar. Och förändringar blir det ju ALLTID! Det gör att det är stor risk för att projektet spränger de ekonomiska ramarna.

Personella risker
Många system är komplicerade och personalen som skall använda dom kan lätt bli frustrerad när det som var lätt förut nu blir svårare. På sikt nöter det ner personalen som tappar motivation och produktiviteten går ner trots att man har ett nytt fint system. Alla förändringar av de dagliga rutinerna tär på personal, ofta är inställningen att det ska vara som det alltid varit. Det även om det som har varit aldrig fungerat riktigt bra.

Processrisker
Många system kräver att man arbetar på ett visst sätt vilket påverkar processerna. Nya arbetssätt kan vara själva anledningen till att man köper ett system. Men det gäller att det nya inte är en stor överraskning. Okända processer som påverkar både personal och leverantörer kostar mycket pengar och kan äventyra både omsättning och vinst.

Så varför ska du bry dig om att uppdatera ditt ERP?

Dina kunder kommer att gå någon annanstans om du inte erbjuder dom möjlighet att handla på det sätt dom vill. En helt ny situation har uppstått och lösningen är väldigt teknikdriven som så mycket annat i digitaliseringens tidevarv. Det duger inte att fortsätta renovera, lappa och laga ditt gamla system som är byggt för en gammal värld.
Så du har nog inte så mycket val. Frågan är då hur du skall minimera eller helt undvika riskerna med ERP-bytet.

Här kommer några tips:
– Utvärdera system som verkligen är byggt för den nya världen
– Räkna antalet pilar i presentationen som leverantören visar dig
– Be om en plan i kalendertid så att det är tydligt när allt skall vara klart
– Se till så att dina anställda kan se hur deras arbete kommer utföras i det nya systemet. Acceptera inte skisser och flum.

2017-08-23T15:47:30+00:00 maj 12th, 2016|Retail, Tips och råd|