Ett standardsystem som passar alla?

Vad är ett standardsystem egentligen? Det kan bland annat vara:

– En plattform som sedan anpassas till din kedja.
– Ett system som har ett standardflöde som måste anpassas med kund-unik utveckling för att fungera för dig.
– Ett system som har ett genomtänkt standardflöde som fungerar för den lilla butiken eller den komplexa kedjan utan en massa extra kostnader.

För oss på Heads är det självklart att ett standardsystem är ett system som fungerar lika bra för den lilla butiken som för den stora komplexa kedjan, utan att det behövs en hel del konfigureringar.

Alla har olika behov. Det är viktigt att systemet du köper klarar av de krav du har och att det även ger dig möjligheten att expandera och klara av nya saker, utan att du ska behöva göra nödlösningar för att ta hand om din verksamhet. T.ex. i början kanske du inte behöver lägga en order i utländsk valuta, men i takt med att verksamheten växer kommer behovet att uppstå. Det kan också vara så att du upptäcker att en produkt blir billigare att importera in själv och du behöver ta hjälp av en priskalkyl för att beräkna marginalen.

Användarvänlighet
Oavsett om det är ett standard- eller ett kund-unikt system är att det viktigt att det är användarvänligt. Ett system ska vara logiskt och personalen ska inte behövas en massa utbildning. En användare ska bli serverad rätt information och inte behöva söka upp den själv på olika ställen för att kunna ta ett beslut. T.ex. om du ska lägga en order behöver du veta vilket behov du har, vad som behöver beställas, vad produkterna kostar och vilken marginal du har vid försäljning. Listan kan göras hur lång som helst men det viktiga är att informationen ska finnas där när behovet uppstår.

Systemet ska fungera i din verksamhet
Ett bra system ska enkelt kunna anpassas till din verksamhet utan en massa onödiga kostnader. En kassa i en butik kan låta enkel. Du ska lägga upp en massa produkter och ta betalt. Men vad händer den dagen du har en hel del olika typer av rabatter och kunder?

En inleverans i den lilla butiken och i den stora komplexa kedjan
I den lilla butiken är personen som lagt order oftast också den som gör inleverans och kan därför lätt se att ordern stämmer överens med det som kommit in enligt följesedel. Att snabbt och smidigt kunna ta emot alla leveranser utan att ange antal på varje rad spar tid. I den större butiken kan det vara så att man inte hinner göra den fysiska inleveransen samma dag som den kommer men man vill meddela systemet att order har kommit in på rätt datum. Istället för godkänna inleveransen stämplar man den som ankomstregistrerad. Inleveranserna hamnar då i en arbetskö som enkelt hämtas fram genom att söka fram inleveransen och sedan göra klart den när man har tid.
I större kedjor är det vanligt att detta sker via EDI. Användaren behöver inte göra något utan allt sker automatiskt.
Oavsett hur man väljer att göra sin inleverans ser det ut likadant för alla och fungerar.

Standardsystem spar tid
Både systemleverantören och kunden sparar tid med hjälp av standardsystem. För leverantören är det enklare utveckling då man inte behöver ta hänsyn till kundens unika utveckling som ska följa med varje uppdatering. För kunden sparar man både kostnad och tid vid versions uppgradering eftersom man inte måste tas hänsyn till något speciellt.

Sammanfattningsvis: En system uppgradering ska inte kosta skjortan och ta en massa tid!

2017-08-23T15:47:30+00:00 april 27th, 2016|Retail, Tips och råd|