Gekås kör hela sitt varuflöde i Heads från det att behovet uppstår i ERP, till varorna anländer till centrallagret i Sönneräng, hela vägen tills slutkunden betalar för artikeln i kassalinjen. Hos Gekås hanteras i genomsnitt 530 000 kvittorader per dag och med toppnoteringar på 29 000 besökare på en och samma dag så har Gekås mer transaktioner än en stor regelrätt kedja.

Lageromsättningen i varuhuset är extremt högt och hela butikens lager töms 3 gånger i veckan. I butiken så agerar de olika avdelningar som butiker i butiken med egna leveransrutter från lagret på schemalagda tider, där Heads återfyller varorna helt automatiskt.

Heads installerade centrallagersystemet redan 2004. Där finns idag 45 000 pallplatser och Heads är integrerat mot automatiskt kranlager och förarlösa truckar. Man förädlar produkterna på centrallagret genom att fräscha upp plagg i den stora blåsen samtidigt som man galgar varor som ska exponeras hängande i butiken.
Centrallagret skickar varor till butiken via planerade rutter till de olika avdelningarna, med i genomsnitt 3 000 artiklar dagligen.

Gekås hade samtidigt planer på att byta ut sitt ERP och POS system då det började bli föråldrat. I det gamla systemet så kördes aggregations- och beräkningssnurror nattetid som skulle komprimera statistik och data till hanterbar mängd. Dessa körningar tog så lång tid att de med nöd och näppe var klara då butiken skulle öppna nästa dag.

Heads installerade sitt ERP 2010 och ersatte kassalinjen med Heads POS under 2012. Nu är nattkörningar ett minne blott eftersom Heads realtidssystem tar helt bort behovet av sådana. När sista kvittot är utslaget så är all data klar omedelbart!

*Bildkälla: Gekås Ullared