Gekås Ullared

Sveriges populäraste besöksmål med närmare
5 miljoner besökare per år

Gekås kör hela sitt varuflöde i Heads från det att behovet uppstår i ERP, till varorna anländer till centrallagret i Sönneräng, hela vägen tills slutkunden betalar för artikeln i kassalinjen.

Se vår film om Gekås

Nattkörningar är ett minne blott

Hos Gekås hanteras i genomsnitt 530 000 kvittorader per dag och med toppnoteringar på 29 000 besökare på en och samma dag så har Gekås mer transaktioner än en stor regelrätt kedja.

I det gamla systemet kördes aggregations- och beräkningssnurror nattetid som skulle komprimera statistik och data till hanterbar mängd. Dessa körningar tog så pass lång tid att de med nöd och näppe var klara då butiken skulle öppna nästa dag. Logistiken blev också ett stort problem. Eftersom kvittorullen tog hela natten att göra visste inte hur mycket de skulle fylla på med.

Nu är nattkörningar ett minne blott eftersom Heads realtidssystem tar helt bort behovet av sådana. När sista kvittot är utslaget så är all data klar omedelbart.

Lageromsättningen

Lageromsättningen i varuhuset är extremt högt och hela butikens lager töms 3 gånger i veckan. I butiken så agerar de olika avdelningar som butiker i butiken med egna leveransrutter från lagret på schemalagda tider, där Heads återfyller varorna helt automatiskt. Där finns idag 45 000 pallplatser och Heads är integrerat mot automatiskt kranlager och förarlösa truckar.

Centrallagret skickar varor till butiken via planerade rutter till de olika avdelningarna, med i genomsnitt 3 000 artiklar dagligen.

”Då vi, för flera år sedan, valde Heads som leverantör av en lösning för hela varuflödet, allt ifrån inköp, logistik till kassa, tog vi en kalkylerad risk. Den visade sig dock vara helt rätt. Inte nog med att vi aldrig har haft ett driftstopp, vi fick även ett hypermodernt IT-effektivt realtids-system som ligger långt före någon annan leverantör jag känner till. Detta gör att vi kan manövrera hela Gekås-konceptet, med den fingertoppskänsla som krävs vid de enorma volymer vi dagligen hanterar.”

– Johan Armfelt, CIO, Gekås i Ullared

Så håller Ullared koll på siffrorna – Artikel i CIO Sweden

Systemutveckling

Gekås installerade Heads centrallagersystem redan 2004 och senare installerades även Heads Retail (ERP) under 2010 och Heads POS under 2012.

Sedan 2004 har vi på Heads kontinuerligt utvecklat Gekås system men mycket av fokus har legat på logistiken, bla försäljningsbaserad påfyllning från baklager ut till hyllan.

Eftersom Heads är ett flexibelt och skalbart system, kan vi leverera till Gekås inom loppet av 6 månader istället för 18 månader, från att idén uppstår till produktion.