Detta inlägg är del 2 utav två inlägg. Läs den första delen här, Omnichannel till en kanal – del 1.

Centralt webblager kontra Virtuellt lager
Jag har talat om webblager i tidigare bloggar men det är något som man behöver överväga även när man ser på helheten av multikanal-lösningarna. Hur ser kostnaderna och optimeringarna ut i din lösning? Om man hanterar webblagret helt separat från butikerna och implementerar ett centrallager enbart för att hantera onlinekunder skenar kostnaderna snart iväg. Det behövs lokaler, personal, mjukvara, servrar, underhåll och man kommer även att binda kapital av varor i ytterligare ett lagerställe.

Varför inte utnyttja det du redan har? Om alla butikers lager finns i realtid på en central server så kan man använda det summerade existerande lagret till webben istället för att dra igång något helt nytt.

infograf-virtuellet-lager

Nu kan systemet reservera varor och placera ordern i den butik som är lämpligast. Det kanske är den butik som är närmast kunden som ska skicka varorna om alla kundens varor finns tillgängliga där.

Virtuellt lager, personaloptimering
Det finns ännu smartare optimering man kan göra med ett virtuellt lager. Då har man all information i det ”virtuella lagret”, inte bara vad som fysiskt finns i butiken utan även om personalen är belastad exakt nu. I den centrala servern så kan man se om en butik har få kunder (få nya kvitton genereras), om personalen har lite annat att göra (inga inleveranser registreras, inga order skapas, inga fakturor stäms av osv).

Låt oss använda det för att optimera personal-nyttjandet! Den butik som har minst att göra när ordern läggs, och som har varorna inne, är den butik som får utföra webbordern. Genom detta så har man tagit bort webblagret, lokalkostnader, inga nya anställda behövs och man har optimerat befintlig personal.

Blanda kanaler
Nuförtiden så är det inte ovanligt att kunden börjar ett köp i en kanal och fortsätter i en annan, dels genom det som vi redan diskuterat – click-and-collect, men även genom att man levererar varor till kunden från olika källor. Säg att kunden går in i en av våra butiker och vill köpa två par skor. Det ena paret ligger på hyllan i rätt storlek, men det andra exklusiva paret saknas i kundens storlek. Vad man inte vill ska hända är att kunden lämnar butiken med bara ett par skor, eller i värsta fall inget, för att gå till konkurrenten. Vad man bör göra är att erbjuda kunden att skicka skorna från webbutiken (virtuell eller fysisk) direkt hem till kunden. Kunden kan då betala och göra klart köpet och man har inte förlorat en affär.

Finns det fler kanaler som vi behöver följa?
De kanaler som vi får kontakt med kunden via är inte längre begränsat till butik eller online. Det kommer nya tekniker som tillåter oss att se kunderna via s.k. Proximity. Med det menar man att om man känner kunden sedan tidigare och vet identifikationen på deras mobila enhet, låt vara genom en app eller att man kommunicerat via inloggning på någon tjänst, så kan man följa kunden i den fysiska världen väldigt likt som man gör i den digitala (jämför cookies på hemsidor).
När kunden rör sig i en miljö där kunden loggar in på butikens Wifi eller att de använder tjänster som Beacons så kan man se hur kunden rör sig och även pusha information till kunden. Det finns idag nätverk av proximityleverantörer man kan knyta sig till så får vi information om kunderna även när de lämnat vårt nätverk.

Det här är teknik i sin linda som vi måste följa noggrant för att se vilken nytta man kommer att ha av den och se till att de system vi har kommer att stödja det när vi väl finner det lämpligt att börja använda tjänsterna. Här bör vi även ombesörja så att kunderna inte känner att vi bryter integriteten i vår relation.

En master. Multikanal till en kanal
Som vi sett så här långt så är det en stor blandning av system, informationsutbyte och kontaktytor med kunden. Men mitt huvudsakliga råd är att se till att du har ett ERP-system i mitten som spindeln i nätet. Det systemet måste kunna agera master för informationen så att alla kanaler kan fångas upp i en enda kanal. Man kan göra det samtidigt som man dessutom sparar pengar i nuvarande investeringar och i form av uteblivna framtidiga. Har dessutom ditt ERP inbyggd kassafunktion och stöd för olika typer av enheter så blir livet ännu enklare.

infografer-sista

 

Välj ERP med omsorg och välj det system som sedan passar bäst för dina övriga kanaler. En master för din multikanal kommer att göra din vardag och dina kunders köpupplevelse mycket bättre!