Så undviker du driftstörningar i kassalinjen – del 2

Detta är fortsättningen på förra inlägget Så undviker du driftstörningar i kassalinjen – del 1

Komplettera med hårdvara

Kan vi utöka driftsäkerheten ytterligare? Det finns anledningar att investera i en fallback-lösning genom hårdvara. Kanske har vi en betalningslösning som kräver att vi alltid kan göra kontroll centralt innan ett köp godkänts eller så är försäljningen beroende av att vi kan hämta hem upplysningar från en källa på nätet. Det är inte ovanligt i exempelvis telekombranschen där man behöver göra kreditkontroller vid tecknande av abonnemang. De routerlösningar som är tillgängliga som med automatik kan switcha över till 3G/4G när nätverket går ner är en billig försäkring.

Innan du investerar i något sådant, se till att din butiksdatalösning använder komprimeringsalgoritmer och är optimerat för att kunna köras över låg bandbredd!

Varför inte bara köra lokalt distribuerat data?

Traditionella system har använt sig av replikerat och duplicerat data i långa tider, varför inte bara stanna kvar vid den lösningen? Svaret är enkelt – om vi kör allt i realtid så kan systemet erbjuda så mycket mer. Systemutvecklarna kan ta fram de mest fantastiska lösningarna om man kan utgå ifrån att allt data finns i en datakälla hela tiden (förutom i de fall man behöver köra i offlineläge då).

Utöver det så ser får man en helt annan kostnadsbild. Ett traditionellt system uppsatt för offlinefunktion ser schematiskt ut enligt följande skiss:

heads_infograf_traditionell

Vi ser att man här behöver ha en fullstor databas i kassalinjen, en backofficemaskin i varje butik, flera pre-processor servers som bearbetar det lokala data innan det slutligen kan skickas in i masterdatabasen. Kring alltihopa använder många ett lokalt BI system, separata servers för integrationer och sedan någon server för omnikanallösningar.

Här har vi dragit på oss enorma kostnader för, bland annat:
– Hårdvara
– Serverlicenser
– Databaslicenser
– Underhållskostnader
– Trafikkostnader

Centraliserade lösningar som har moderna datakällor där alla klienter kan köras mot en databas skulle i vårt fall med offlinefunktion motsvaras av denna skiss:

heads_infograf_losning

Nu ser vi att vi klarar oss med en server och våra offlinekassor har miniatyrversioner av databasen. Kostnaderna har nu krympt till en tiondel av föregående exempel – dessutom med utökad funktionalitet!

Centralt data säkrare än lokalt

I början av eran med molntjänster och centralisering av data så argumenterades det ofta mot att det var osäkert att ha data på ett enda ställe. Men det är diametralt det omvända. I en centraliserad lösning så är allt känsligt data säkrat bakom den högsta säkerhet man kan tänka sig i en serverhall. Allt data finns på backuper och man riskerar inte att känsligt data kommer i fel händer.

Data som skickas ut lokalt ligger som bekant på datorer som finns tämligen oskyddade i butiker och köpcentrum där de löper stor risk att bli stulna.

Utnyttja situationen

Visst är det trist att det händer något i butiken i form av driftstörningar, men med ovan beskrivna lösning så kommer du att ha minimerat riskerna för problem i din butikskedja. Skulle det vid något tillfälle byggas upp extra långa köer utnyttja då att du har kunderna framför dig. Exponera information, reklam och produkterbjudanden på kunddisplayen, om ditt system stödjer annonshantering i kassan vill säga.

2017-08-23T15:47:31+00:00 oktober 29th, 2015|Kassa, Teknologi, Tips och råd|