Jag läste nyligen en artikel i Handelstrender ang hur den svenska modevärlden har gjort ytterst få framsteg när det gäller att anpassa och integrera med olika omnikanaler. Även om några få företag har anpassat sig till den digitala världen är vi långt ifrån att kunna säga att vi svenskar är i framkant.

Problemet är inte att man inte vet att man behöver en omnikanalstrategi, det är snarare att man inte har en färdig bild om hur den ska se ut. Antalet kanaler växer och konsumenterna har större krav vilket sätter en stor press på retailbranschen rent generellt.

Det viktigaste är alltid att anpassa sig efter sin kund. Vad har just din kund för behov och förväntningar på dig som företag? Fyll behoven och uppnå förväntningarna så är det löst. Men, för att kunna göra rätt bedömning och analys av dina kunder behöver man samla in kunddata och sedan ta beslut kring vad den visar. Det är ingen idé att bygga en väg om den inte leder åt rätt håll.

Här kan ni läsa hela artikeln på Handelstrender som heter ”Modebutiker missar omnikanaltåget.” OBS! Kräver inlogg till Handelstrender för att läsa hela artikeln.