Den 29/6 är det äntligen dags för nästa Good Morning Retail-tillfälle! Inför denna frukost intervjuade vi några av våra föreläsare för att få deras synpunkter på hur det står till i Retailbranschen. En av föreläsarna är Jörgen Sporre från ICA.

Hej Jörgen, kan du berätta lite om dig själv och din roll på ICA?

– Jag har arbetat på ICA de senaste 15 åren. Just nu sitter jag på IMS och jobbar som kategoriansvarig och inköpare. Det är min uppgift är att se till att butikerna kan köpa in de produkter de behöver genom att skriva ramavtal med olika leverantörer. Min främsta inriktning är entré och kassa-delen. Jag håller även på en del med inredningsbiten, layout av butiker helt enkelt. Blir även en del både yttre och inre kommunikation för butikerna, alltifrån den stora skylten på taket till utformning av den lilla skylten i butiken.

Innan jag började på ICA arbetade jag på både Axfood och Spendrups men min resa började på Coop och KF. Jag började direkt efter värnplikten och mitt enda mål var att bli butikschef på Coop, vilket jag blev rätt tidigt. Efter det jobbade jag med väldigt centrala roller, alltifrån utveckling av nya butikskoncept till layout och design av nya butiker. Och på den vägen var det!

Varför jobbar du just med retail? Varför valde du denna inriktning?

– Det var nog känslan för just dagligvaruhandeln. När jag studerade jobbade jag i skobutik och tyckte det var kul att möta kunden och att syssla med försäljning. Det var dock inte så högt tempo i en skobutik och dagligvaruhandeln både lät roligare och hade ett högre tempo.

Hur tycker du att retailbranschen har utvecklats under de senaste 10 åren?

– De senaste 10 åren har det inte hänt så mycket, det är först de senaste 2-3 åren som det har börjat hända grejer. Även om de digitala kanalerna har funnits tillgängliga länge är det fler som utnyttjar dem nu än tidigare, speciellt när det gäller att försöka kundanpassa sina erbjudanden.

Kollar man på det som händer i själva butiken så är en av de viktigaste utvecklingsfrågorna effektivitet; Att hitta effektiva arbetssätt som frigör personalens tid så att de kan spendera mer tid med kunden än att på t.ex. packa upp varor. Historiskt sett är dagligvaruhandeln inte lika bra på detta om man jämför med andra branscher, men nu har man även här börjat inse hur viktigt det är. Om man inte kan anställa fler måste man jobba mer effektivt.

I större butiker jobbar man t.ex med elektroniska hylletiketter. Det ger både möjlighet att ändra priser mer centralt och personalen behöver inte byta pappersetiketter. Dock är det en dyrare lösning vilket oftast passar de större butikerna och kedjorna bättre.

Vad har du sett varit den största utmaningen för retail-företag?

– Retail som helhet kan jag inte uttala mig om, men för just dagligvaruhandeln är det e-handeln, restaurangbranschen och lågprishandeln som är de 3 störst utmaningarna.

Matkassar online har verkligen växt som koncept de senaste 2-3 åren vilket gör att färre gör sina stora inköp i butik än tidigare. Med restaurang menar jag att fler äter ute nu än tidigare, vilket också gör att färre handlar för att laga mat hemma. Lågprisbutiker som Lidl och Willys ökar också marknadsandelar vilket gör att konkurrensen om bästa priset blir stor.

Vad tycker du är det viktigaste branschen borde fokusera på för att utvecklas?

– Kundupplevelsen och erbjudandet. Se till att göra kundens vardag lite lättare. Det betyder inte bara att ge bra service, utan det är alltifrån hur kunden kommer in i butiken, hur hen tar sig igenom butiken och vad som erbjuds på hyllorna, fram till bemötandet och upplevelsen i kassan. Även efter det att kunden har gjort sitt köp kan man förbättra upplevelsen genom att t.ex. samarbeta med ett apotek, så att kunden enkelt kan göra sina ärenden i samma lokal istället för att behöva åka vidare.

Det gäller även att anpassa butiken och utbudet efter hur kunden handlar. Vid lunch vill man oftast kunna köpa något snabbt och enkelt, vilket gör att matutbudet måste anpassas efter det och att utcheckning ska vara smidig.

Man kan enkelt sammanfatta det som att den som har den bredaste portföljen är den som vinner i längden.

Varför tycker du man ska komma på Good Morning Retail?

– Det är en stor bredd på föreläsarna och ämnen, så man får kunskap om olika branscher och områden. Det är inspirerande och en bra kunskapsöverföring, bara det är en anledning att gå. En annan uppsida är chansen att knyta nya kontakter. Det är också en bra längd på eventet – man hinner ta till sig mycket information på kort tid.

Vad kommer du att prata om på Good Morning Retail?

– Jag kommer främst att prata om checkout-arenan. Det finns inget rätt och fel hur man ska tänka där, utan jag kommer att berätta om, utifrån min kundupplevelse, hur jag tror kunden upplever det och hur jag själv upplever det. Jag kommer även ge en inblick i hur de tänker och gör i andra länder.

Har du tips på någon du tycker borde tala på Good Morning Retail?

– Kan inte komma på någon just nu, men det är alltid intressant att lyssna på någon från IKEA. Om man däremot skulle kolla på vilka ämnen som är intressanta så är hållbarhet en stor fråga och även hur man arbetar med sin affärsutveckling och väver in det operativt i verksamheten.

Boka dig på Good Morning Retail för att ta del av Jörgens föreläsning!